Υπηρεσίες

Η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ - Κτηνιατρικά Ιατροτεχνολογικά ιδρύθηκε στην αρχική της μορφή το Νοέμβριο του 1980 από τον Δημήτριο Τσόκανο, κτηνίατρο με πείρα πολλών χρόνων στον Κτηνιατρικό και Ζωοτεχνικό τομέα.


Επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικά και τεχνικά άρτια καταρτισμένο τόσο στον τομέα των πωλήσεων όσο και στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πάντα υπό την αμέριστη συμπαράσταση και επίβλεψη του κ. Δημητρίου Τσόκανου.

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της εταιρίας είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη κτηνιατρική, διατροφική ή και αναπαραγωγική διαχείριση στις εκτροφές που μας εμπιστεύονται. Η πείρα αλλά και οι γνώσεις μας μπορούν να στηρίξουν και σας.