Εκπαίδευση Σήμανσης Ζώων

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εκπαιδεύσει στις διαδικασίες σήμανσης είτε ηλεκτρονικής είτε συμβατικής. Οι γνώσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε ευκολότερα τη μονάδα ή το κοπάδι σας.