Συνταγογράφηση

 

Εφαρμόζοντας το νέο νόμο περί κτηνοτροφίας, χορηγούμε την απαραίτητη συνταγή για κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα που χρειάζεστε.