Ράμμα Polyamid USP 0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκ

Ράμμα Polyamid USP 0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005777
Θέλω Προσφορά
Το μονόκλωνο μη απορροφήσιμο ράμμα POLYAMID 0 μπορεί γενικώς να χρησιμοποιηθεί για την συμπλησίαση ,συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών αλλά η χρήση του δεν ενδείκνυται για τους ιστούς του κεντρικού καρδιαγγειακού και του κεντρικού νευρικού συστήματος.Η μη συγκόλληση του ράμματος POLYAMID με τους ιστούς επιτρέπει την εύκολη και ανώδυνη αφαίρεση του. Το ράμμα POLYAMID συνήθως αφαιρείται μέσα σε διάστημα ενός μηνός.