Επικοινωνία

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Κτηνιατρικά - Ιατροτεχνολογικά

 

Ο.Τ. 39Α, Γ΄ Ζώνη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου,
570 22, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 723 012
        
2310 723 013

  Fax: 2310 723 016

 E- mail: info@tsokanos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Map