Lincovet-S Premix, 25 kg

Lincovet-S Premix, 25 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ: 001483
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Λινκομυκίνη, Σπεκτινομυκίνη
Θέλω Προσφορά