Oxyvet Pessaries, 20 pessaries

Oxyvet Pessaries, 20 pessaries

ΚΩΔΙΚΟΣ: 000088
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Οξυτετρακυκλίνη
Θέλω Προσφορά
Υπό μορφή πεσσών
Για αγελάδες, φοράδες, χοιρομητέρες, προβατίνες, αίγες
Δραστική ουσία: Οξυτετρακυκλίνη
Ενδείξεις: Πρόληψη και θεραπεία της ενδομητρίτιδας κι επιλόχειων λοιμώξεων, ιδιαίτερα αυτών που οφείλονται στην κατακράτηση του πλακούντα