Flevox Dog Large, 3 pipettes

Flevox Dog Large, 3 pipettes

ΚΩΔΙΚΟΣ: 004825
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Φιπρονίλη
Θέλω Προσφορά
Πιπέττα
Εξωπαράσιτα
Για σκύλους
Δαστική ουσία: Φιπρονίλη