Σωλήνας αναισθησίας για μηχάνημα Komesaroff, με μπαλόνι και τμήμ

Σωλήνας αναισθησίας για μηχάνημα Komesaroff, με μπαλόνι και τμήμ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 003121
Θέλω Προσφορά