Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης μεγάλων ζώων Large Bore

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης μεγάλων ζώων Large Bore

ΚΩΔΙΚΟΣ: 003227
Θέλω Προσφορά

Τα άλογα μπορεί να χρειαστούν μεγάλες ποσότητες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών σε μικρό χρόνο. Οι συνηθισμές συσκευές δεν αρκούν.