Ράμμα Chiralen Blue USP 0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

Ράμμα Chiralen Blue USP 0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 007071
Θέλω Προσφορά

Μη απορροφήσιμο συνθετικό, από πολυπροπυλένιο, μονόκλωνο, μπλε