Ράμμα Chirasorb Vitrex USP 4/0, βελόνα 25 mm αντ. κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

Ράμμα Chirasorb Vitrex USP 4/0, βελόνα 25 mm αντ. κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 007293
Θέλω Προσφορά

Απορροφήσιμο συνθετικό, πολύκλωνο, πολυγλακτίνη 910, (90% γλυκολίδη και 10% L-λακτίδη)