Ράμμα Chirlac Vitrex USP 2/0, βελόνα 26 mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου, 75 cm

Ράμμα Chirlac Vitrex USP 2/0, βελόνα 26 mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου, 75 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 006582
Θέλω Προσφορά

Απορροφήσιμο συνθετικό, πολύκλωνο, πολυγλυκολικό οξύ (PGA)

Απορροφητικά, πολυστρωματικά,
Υψηλής αντοχής, χαμηλής τριχοειδούς επίδρασης.
Πλεγμένο και επικαλυμμένο ράμμα από πολυγλυκολικό οξύ (PGA)