Ράμμα Polydox Vitrex USP 2/0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

Ράμμα Polydox Vitrex USP 2/0, βελόνα 30 mm αντιστρόφως κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 75 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005931
Θέλω Προσφορά
Απορροφήσιμο, συνθετικό, μονόκλωνο, πολύ-p-διοξανόνη.