Ράμμα Chirlac Vitrex USP 3/0, 15 m

Ράμμα Chirlac Vitrex USP 3/0, 15 m

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005917
Θέλω Προσφορά
Απορροφήσιμο συνθετικό, πολύκλωνο, πολυγλυκολικό οξύ (PGA).