Σύριγγες μιας χρήσης Valueline 3 τμημάτων, 5 ml

Σύριγγες μιας χρήσης Valueline 3 τμημάτων, 5 ml

ΚΩΔΙΚΟΣ: 003297
Θέλω Προσφορά
  • Αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου

  • Συσκευασία peel-pack

  • Ακριβής διαγράμμιση

  • Σύνδεση Luer slip