Βελόνες ραμμάτων Spring eye, κυκλικής διατομής, 1/2 κύκλου, 40 m

Βελόνες ραμμάτων Spring eye, κυκλικής διατομής, 1/2 κύκλου, 40 m

ΚΩΔΙΚΟΣ: 004422
Θέλω Προσφορά