----------------------------- Φιαλίδιο των 60 ml
Μοσχάρια τις πρώτες 12 ώρες μετά τον τοκετό
Δραστική ουσία: Ειδικές IgG κατά της Escherichia coli F5
Ενδείξεις: Ελαχιστοποίηση των θανάτων στα νεογέννητα μοσχάρια που προκαλείται από εντεροτοξίκωση εξαιτίας της Escherichia coli κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών τη γέννησή του ----------------------------

Map