Ράμμα Chirlac Vitrex USP 0, βελόνα 48 mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου,

Ράμμα Chirlac Vitrex USP 0, βελόνα 48 mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου,

ΚΩΔΙΚΟΣ: 006651
Θέλω Προσφορά
Απορροφήσιμο συνθετικό, πολύκλωνο, πολυγλυκολικό οξύ (PGA)