Ράμμα Chirlac Vitrex USP 3/0, βελόνα 27mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου,

Ράμμα Chirlac Vitrex USP 3/0, βελόνα 27mm στρογγυλή, 1/2 κύκλου,

ΚΩΔΙΚΟΣ: 005920
Θέλω Προσφορά
Απορροφήσιμο συνθετικό, πολύκλωνο, πολυγλυκολικό οξύ (PGA).