Βελόνες ραφής δέρματος, τριγωνικής διατομής κόπτουσα, 3/8 κύκλου

Βελόνες ραφής δέρματος, τριγωνικής διατομής κόπτουσα, 3/8 κύκλου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 004507
Θέλω Προσφορά

Ανοξείδωτες

Βελόνες ραφής δέρματος, τριγωνικής διατομής κόπτουσα, 3/8 κύκλου, 1.8 x 102 mm.