Αναγνώστες

Αναγνώστες


Διαθέτουμε όλων των ειδών και για κάθε...τσέπη αναγνώστες ηλεκτρονικών βώλων, ενωτιών και microchip ζώων συντροφιάς, απαραίτητα εργαλεία για κάθε κτηνοτρόφο ή κτηνίατρο! (δείτε και το φυλλάδιό μας!)

Για να μάθετε τιμές και για παραγγελίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

  • 2310 723 012 
  • 2310 723 013